References


Peter jest specjalistą w dziedzinie finansów i CFO, w tym Risk & Compliance i IT, od budowania organizacji, do osiągnięcia przez nią znacznych rozmiarów. Jest inteligentnym, błyskotliwym umysłem o humanistycznych wartościach. Był jednym z moich najbardziej zaufanych współpracowników i partnerów. Przeprowadził kilka skomplikowanych projektów w różnych kulturach, osiągając bardzo dobre wyniki i aktywnie przyczyniając się do rozwoju funkcji CFO zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie całej Grupy.

Peter kieruje strategią z wizją i dalekowzrocznością, nigdy nie idąc na kompromis w kwestii wartości i nie rezygnując ani na chwilę z przeświadczenia, że to ludzie powinni znajdować się w centrum wszystkiego, co robimy. Chociaż uwielbia strategię i odkrywanie przyszłych scenariuszy, pozostaje ugruntowany w rzeczywistości i pomaga innym wkraczać w przyszłość. Może być wspaniałym trenerem bądź mentorem - w zależności od tego, czego potrzebujesz, i pomoże poradzić sobie ze skomplikowaną sytuacją w elegancki i uprzejmy sposób.

Peter ma pasję do przyszłości, co jest rzadko spotykane w globalnym życiu biznesowym. Łączy strategiczne myślenie z różnymi scenariuszami, w ścisłej współpracy z wieloma podmiotami wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Peter nakreślił wspaniałą wizję Group Shared Services. Zaangażował wszystkich ludzi w planowanie scenariuszy, aby przyjrzeć się przyszłości i przygotować się na nią; przyjął wiele zewnętrznych perspektyw, włączył ciągłe doskonalenie i innowacje jako część wartości i kultury organizacji; ustanowił strategiczny plan rozwoju, podążając za krótko- i długoterminowymi celami, a następnie opracował roczny plan biznesowy.

Peter wprowadził mnie w świat finansów, będąc w pełni niezależną "prawą ręką" i doskonale radząc sobie ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z rolą dyrektora finansowego. Jednak najbardziej pamiętam go za zaangażowanie wykraczające poza jego rolę, napędzane ciekawością i chęcią znalezienia nieszablonowych rozwiązań. Jego wkład w Strategic Foresight jest do dziś legendą dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, która działała w tamtym czasie w Polsce.

Peter pozostaje w moim własnym rankingu "najlepszych liderów" z kilku powodów: wszechstronny biznesowy umysł strategiczny, profesjonalizm i niezawodność, przykład wartości humanistycznych, zawsze niezłomny w swoich przekonaniach i działaniach, a wszystko to w parze z jego wrodzoną pokorą, ciekawością i chęcią wspierania innych ludzi.

Śledziłem losy Petera w Polsce, Japonii, Holandii, Rosji, Polsce i Szwajcarii. Podczas wszystkich swoich projektów wykazał się ogromnym entuzjazmem, profesjonalnym zaangażowaniem i lojalnością. Kilka kluczowych słów, które dobrze opisują Petera: dokładny, doskonalący się, rozwijający się, z poczuciem humoru, wierzący, inteligentny, lojalny i dążący do prostoty. Kiedy serce Petera zapala się do danej sprawy, czyni on cuda!

Peter zrobił na mnie duże wrażenie swoim sposobem prowadzenia organizacji w złożonym, międzynarodowym środowisku. Jest prawdziwym liderem, zorientowanym na ludzi i zawsze prowadzącym biznes poprzez ludzi.

Peter jest osobą, która zawsze koncentruje się na przyszłości, myśląc o tym, gdzie powinniśmy być i co chcemy osiągnąć. Był motorem budowania strategii dla Group Shared Services poprzez Strategic Foresight, biorąc pod uwagę perspektywę zewnętrzną (mega trendy), wewnętrzną (potrzeby IKEA) i branżę GBS. Zdefiniował z nami scenariusze, które mogą się wydarzyć. Peter jest wizjonerskim liderem, który włącza wszystkich w proces tworzenia przyszłości.

Podziwiam Petera za złożony strategiczny umysł połączony z potrzebą humanizmu i służby dla większego dobra świata i ludzi. Chętnie słucha i analizuje informacje, aby wyciągać holistyczne wnioski i zadawać pytania dotyczące sedna rzeczy. To, co jest w nim wyjątkowe, to fakt, że integruje zrównoważony rozwój biznesu ze swoimi wartościami i zasadami.

Peter jest prawdziwym wzorem do naśladowania, wizjonerskim liderem, który poprowadził naszą organizację w tworzeniu i rozwijaniu wizji i wartości organizacyjnych. Bardzo doceniam zdolność Petera do przekształcania każdego wyzwania biznesowego w szansę i podziwiam jego ciągłe poszukiwanie i ciekawość trendów w zakresie przyszłych sposobów pracy, zrównoważonego rozwoju i innowacji.

To, co naprawdę zaimponowało mi w Peterze, to jego autentyczne zainteresowanie i skupienie się na ludziach w globalnym zespole. Promował nieszablonowe, kreatywne i niekonwencjonalne sposoby angażowania i energetyzowania zespołu, co zaowocowało niezapomnianymi spotkaniami, które zbudowały kompetencje, ugruntowały cele i podsyciły ducha zespołu, prowadząc do transformacyjnego wzrostu i sukcesów biznesowych. Gorąco polecam Petera każdej organizacji poszukującej partnera, który będzie coachował w sposób łączący biznes i ludzi.

Doceniam wsparcie Petera we wdrażaniu pierwszego ogólnokrajowego biznes planu IKEA Shopping Centre Russia, który wyrównał poziom wszystkich oddziałów. A został on zapoczątkowany dwoma niezapomnianymi Kick Offami w 2012 i 2013 roku, gdzie zebraliśmy 200 liderów i rozpoczęliśmy współpracę międzywydziałową, która sprzyjała wypracowaniu całościowego spojrzenia na firmę, zamiast 14 niezależnych wizji.

Peter podjął się trudnego zadania stworzenia jednej globalnej organizacji usług wspólnych, szukając równowagi między standardyzacją a elastycznością, by pozostać otwartym na różne potrzeby biznesowe. Miał wizję tego, jak budować i prowadzić usługi wspólne, a w konsekwencji udało mu się zaangażować partnerów i liderów do podążania za nią. Zawsze mnie zaskakiwał, szukając nowych inspiracji, najlepszych praktyk i sposobów ich zastosowania w celu tworzenia wartości biznesowej. Polecam Petera jako profesjonalnego doradcę i doświadczonego lidera, który wiele doświadczył i potrafi oddać swoje serce i umysł.

Umiejętnością Petera jest nie tylko patrzenie w przyszłość i myślenie strategiczne, ale także wzmacnianie i zachęcanie ludzi wokół niego do przyłączenia się i uczestniczenia w tym procesie. Dzięki Peterowi dyskusja grupowa staje się naprawdę dyskusją zespołową, cele stają się wspólne, a sukces odchodzi od indywidualizmu na rzecz siły, wkładu i dobrej zabawy całej grupy.

Jako lider, Peter posiada unikalną umiejętność prowadzenia biznesu i dostarczania wyników, stawiając ludzi w centrum uwagi. Od zawsze dążył do świadczenia usług na najwyższym, światowym poziomie, postrzegając ludzi jako największy atut firmy. Jego zainteresowanie, pasja i szeroka wiedza na temat ekonomii, procesów, przyszłych sposobów pracy, nowych technologii i zrównoważonego rozwoju zawsze robiły na mnie ogromne wrażenie.

Peter jest osobą, która stała się dla mnie synonimem strategicznego zarządzania opartego na empatycznym przywództwie. Jest bardzo doświadczonym liderem z silnym zmysłem do rozwoju biznesu, nieustannie koncentrującym się na swoich podstawowych wartościach, z najwyższymi standardami rozwoju ludzi i zrównoważonego rozwoju.

Postrzegam Petera jako bardzo oddanego i innowacyjnego lidera, któremu udaje się połączyć finanse i operacje na wysokim poziomie. Wprowadził do zespołu Zrównoważoną Kartę Wyników (Balance Scorecard), z której nadal korzystam, ponieważ pomaga ona zapewnić całościowy obraz firmy.

Peter ciężko pracował nad promowaniem współpracy między poszczególbymi działami w organizacji, zachęcał do nieszablonowego myślenia i podejścia zorientowanego na rozwiązania. Jego wysiłki w znacznym stopniu przyczyniły się do pozytywnej zmiany wizerunku funkcji CFO - tak, abyśmy w finansach nie byli już postrzegani jako budowniczowie barier, ale raczej jako wsparcie i doradcy dla biznesu.

Peter jest wysokiej klasy profesjonalistą, który potrafi zrównoważyć długoterminowe planowanie i krótkoterminowe rezultaty. Wnioski wyciągnięte z pracy i działań prowadzonych przez Petera (planowanie scenariuszy, wyznaczanie celów, praca z ludźmi itp.) wykorzystuję w mojej pracy do dziś.

Miałem niesamowitą okazję współpracować z Peterem, gdy pełnił on funkcję dyrektora finansowego IKEA w Japonii. Jego strategiczna wizja i przywództwo, dbałość o detale oraz zaraźliwa pasja i troska o ludzi zainspirowały mnie wtedy i teraz, wiele lat później.

Peter był nieocenionym wsparciem, gdy wspólnie pracowaliśmy nad ekspansją i rozwojem działalności detalicznej IKEA w Polsce. W tym czasie rozrośliśmy się z 2 do 6 sklepów, zachowując kontrolę nad naszymi kosztami i poprawiając wzrost i rentowność. Peter był nieodłącznym partnerem wspierającym nas w podejmowaniu decyzji o tym, gdzie inwestować, na czym się skupić i jaka jest najlepsza ścieżka rozwoju polskiego zespołu zarządzającego. To był nie tylko ogromny sukces, ale także satysfakcja z tego, że nasi polscy koledzy byli gotowi przejąć stery.

Rekomenduję Petera za jego bardzo ustrukturyzowane podejście do planowania scenariuszy. Bardzo zainspirował mnie sposób, w jaki poprowadził warsztaty planowania scenariuszy life@home w IKEA Japan.

Peter jest bardzo otwarty i pozytywnie nastawiony, pełen szacunku dla różnic i wielu punktów widzenia. Zdobył wiele doświadczeń w odległych krajach i różnych kulturach, co potwierdza wiele dobrych opinii i uznanie współpracowników.