Rozwój strategii i start - Nie daj się pochłonąć planowaniu i nie zapomnij o ludziach!

Rozwój strategii

Czy masz dobrze opracowany, szeroko zakrojony proces rozwoju strategii? Czy przechodzisz przez ten proces co roku, a jeśli tak, to dlaczego właściwie to robisz?

Opracowywanie, mierzenie i monitorowanie strategii jest sztuką i nauką samą w sobie. Dostępne są dobre i sprawdzone narzędzia, w szczególności Zrównoważona Karta Wyników (ang. “Balanced Scorecard – BSC”) oraz Cele i Kluczowe Wyniki (ang. “Objectives & Key Results – OKR”). Większość firm korzysta z jednego z tych narzędzi, lub tworzy własne procesy. Sztuka polega na wybraniu narzędzia i procesu, które najlepiej pasują do danej firmy lub organizacji, i które zawierają wszystkie kluczowe elementy, nie powodując nadmiernej biurokracji i administracji. Jak trafnie zauważył Albert Einstein: "Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze niż to".

Moje podejście nie polega na opowiadaniu się za konkretną metodą, ale na zapewnieniu, że wnioski płynące z podglądowania strategicznego są rzeczywiście odzwierciedlone w strategii, proces dostosowany do przyszłej rentowności, a horyzont czasowy napędzany potrzebami firmy, a nie kalendarzem. Coroczne przeprowadzanie procesu strategicznego tylko dlatego, że rozpoczął się nowy rok, nie ma większego sensu.

Dostosowuję moje podejście do Twojej indywidualnej sytuacji i potrzeb, prowadząc Cię przez proces rozwoju strategicznego. Najpierw zdefiniujmy nasze role.

 

Kick-off strategii

Bądźmy szczerzy - ilu członków kadry kierowniczej średniego szczebla, liderów i pracowników faktycznie identyfikuje się ze strategią? Jak bardzo są z nią zaznajomieni? Jak wprowadzić strategię w taki sposób, aby uzyskać entuzjastyczne poparcie całej organizacji?

Wizyta prezesa lub prezentacja przedstawiona przez zespół kierowniczy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Tego rodzaju kampanie pojawiają się i znikają dość szybko, nie pozwalając wykorzystać ogromnego potencjału menedżerów średniego szczebla, liderów zespołów i pracowników. W rzeczywistości takie podejście działa bardziej jak wczesny system ostrzegawczy dla organizacji, która następnie przygotowuje się na atak rozkazów z góry. Faktem jest, że: strategia, która nie ma wpływu na codzienną rzeczywistość biznesową i nie prowadzi do żadnych konkretnych działań, jest bezużyteczna, bez względu na to, jak inspirująco brzmi na papierze. Jednak proces tworzenia strategii może być doskonałą okazją do ożywienia organizacji, zaangażowania zespołów w inicjatywy przygotowawcze, wykorzystania ich kreatywności oraz wzmocnienia poczucia odpowiedzialności i solidarności. Dobrze przygotowany kick-off strategii, która łączy w sobie biznes i zabawę, będzie niezapomnianym wydarzeniem i przyniesie niezmierzone korzyści, warte każdego zainwestowanego grosza i każdej zainwestowanej godziny.

Kluczem do kick-off’u strategii jest zintegrowanie harmonogramu z procesem rozwoju strategii, tak aby odpowiednie osoby były zaangażowane we właściwym czasie. Mam bogate doświadczenie i ogromny zapał do projektowania wydarzeń i inicjatyw inauguracyjnych, które wspierają płynne wdrażanie strategii i zapewniają, że strategia jest przyjmowana i praktykowana przez organizację w codziennych działaniach. I że obok procesu odgórnego - istnieje równoległy proces oddolny. Porozmawiajmy o tym!

PS Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat inteligentnego inicjowania strategii.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i umów się
na bzpłatną rozmowę.