Ludzie, planeta i biznes - prawdziwy zrównoważony rozwój można osiągnąć tylko wtedy, gdy wszystkie te trzy elementy współpracują ze sobą.

Ludzie, planeta i gospodarka są ze sobą ściśle powiązane. Musimy zrozumieć, że dobre wyniki w jednym obszarze nie mogą rekompensować niepowodzeń w drugim. Nie jest zrównoważonym, jeśli firma dba "tylko" o zyski, zaniedbując swoich pracowników i nie płacąc podatków. Równie niezrównoważone jest płacenie kierownictwu i pracownikom tak hojnie, że doprowadza to firmę do bankructwa. A na poziomie państwa i społeczeństwa nie jest zrównoważone, gdy środki rządowe są tak wysokie, że muszą być finansowane w sposób napędzający inflację.

Aspekt ludzki

Moja filozofia przywództwa opiera się na jednej podstawowej zasadzie: ludzie są najważniejsi. To w pewnym sensie oczywiste. W momencie, gdy bierzesz na siebie odpowiedzialność za coś, czego nie możesz zrobić sam, to ludzie pracujący w twoim imieniu naprawdę się liczą - są twoimi oczami, dłońmi i głosem w każdym spotkaniu z klientem i każdej interakcji z dostawcami, wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami, agencjami rządowymi. W rzeczywistości reprezentują cię w interakcjach z każdym, z kim nie kotaktujesz się sam. Co więc może być ważniejszego niż ludzie w Twoim zespole lub organizacji? Na zewnątrz jest podobnie: biznes i negocjacje zawsze odbywają się między ludźmi lub z ludźmi, żaden podmiot prawny, żadne stowarzyszenie, żaden organ ani żadna organizacja pozarządowa nie robi niczego sama, to zawsze ludzie mają ze sobą do czynienia.

Aspekt środowiskowy

Jeśli chodzi o naszą planetę, musimy wziąć pod uwagę toczącą się debatę na temat zmian klimatycznych oraz fakt, że do 2100 r. liczba ludności na świecie wzrośnie o około jedną trzecią - z obecnych ośmiu miliardów do około jedenastu miliardów, i pozostanie na tym poziomie. Jedyną rzeczą, która nie ulega stagnacji, jest poziom dobrobytu: nie można przedstawić żadnego racjonalnego argumentu, moralnego, etycznego czy ekonomicznego, przeciwko zapewnieniu wschodzącym społeczeństwom takiego samego dobrobytu, jakim cieszą się dzisiejsze społeczeństwa "pierwszego świata". Innymi słowy, musimy zrobić co w naszej mocy, aby oszczędzać zasoby we wszystkich dziedzinach, a nie tylko oddawać się "zielonemu marketingowi". Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne lub w jakiej branży pracujemy, mamy tylko jedną planetę. Chodzi o szczere i integralne zarządzanie środowiskiem we wszystkich obszarach i procesach, a nie traktowanie tej kwestii jak projektu, który można oddelegować lub zlecić jednemu z działów. Co, jeśli nie korporacyjna zdolność do innowacji, sprosta temu zadaniu?

Aspekt biznesowy

Po stronie "biznesowej" osiągnięcie trwałego sukcesu zależy przede wszystkim od podstawowej działalności firmy. Trwały zysk można wygenerować tylko wtedy, gdy ma się atrakcyjne produkty. A bez zysku nie tylko nie można utrzymać się na rynku, ale także inwestować w inicjatywy środowiskowe i społeczne. Muszą to zrozumieć wszyscy, a zwłaszcza ludzie, którzy sami nie są aktywni w swojej głównej działalności.
Ponadto, istnieją jeszcze dwa czynniki, które mają kluczowe znaczenie dla tego, co dzieje się obecnie w naszym świecie.

Technologia: Twoja firma może przetrwać bez strategii cyfrowej, ale jeśli zrezygnujesz z korzyści płynących z cyfryzacji i zignorujesz wszystkie zalety, jakie może zaoferować przyszłość pracy, będziesz nieefektywny i stracisz atrakcyjność na rynku pracy. Pytanie strategiczne, przed którym stoi każda firma, która nie ma cyfrowego modelu biznesowego lub nie działa w branży technologicznej: czy bycie pionierem IT daje firmie możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej, czy też lepiej jest czekać i zobaczyć, co jako pierwsze wejdzie do głównego nurtu? Żaden z tych wyborów nie jest oczywisty. Cyfrowa przyszłość głośno puka do naszych drzwi. Tutaj o sztucznej inteligencji, ChatGPT i obliczeniach przestrzennych oraz o tym, jak głośno cyfrowa przyszłość puka do naszych drzwi!

Globalność i różnorodność: są to dzisiejsze realia większości społeczeństw. Czy istnieje gdzieś lokalny rynek konsumencki lub rynek pracy, który składa się wyłącznie z "rdzennych " użytkowników i pracowników? Decyzje podejmowane w zespole kierowniczym, który odzwierciedla różnorodność firmy, prowadzą do bardziej kompleksowych, szerzej informowanych i ostatecznie lepszych wyborów (tutaj więcej na ten temat). Zarządzanie różnorodnością może wymagać wiele wysiłku, ale jest tego warte. Podczas gdy równość płci i eliminacja innych form dyskryminacji jest dobrym punktem wyjścia, ważniejszy jest stopień różnorodności pod względem podstawowych kompetencji, umiejętności, motywacji, talentów i osobowości. "Właściwy" poziom różnorodności jest wtedy, gdy zespół zarządzający najlepiej odzwierciedla organizację i jej środowisko kulturowe. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, aby aktywnie i konstruktywnie zająć się tematem różnorodności i wykorzystać jej potencjał w Twojej firmie? Różnorodność jest spoiwem między biznesem a prawdziwym zrównoważonym rozwojem.
Tutaj opisuję, w jaki sposób różnorodność działa jako spoiwo między biznesem a prawdziwym zrównoważonym rozwojem.

Tym, co sprawia, że każda strategia jest naprawdę zrównoważona, jest to, jak skutecznie uwzględnia i dostosowuje wszystkie trzy wspomniane aspekty. Jeśli zadbasz o to, by wszystkie twoje zespoły i działy zmierzały w tym samym kierunku i dążyły do osiągnięcia tych samych celów, znajdziesz się w Lidze Mistrzów zrównoważonego przywództwa. I ten cel napędza mnie jako Globalnego Stratega i wspierającego Sparing Partnera.