Finanse i GBS - Planowanie przyszłości to nie to samo, co bycie gotowym na przyszłość

System raportowania oparty na porównaniach stanu faktycznego z budżetem, odnoszący się do budżetu przygotowanego w przeszłości - na ile jest to perspektywiczne? I jakie to ma znaczenie, jeśli nawet planowanie okresowe mierzy rozbieżności w stosunku do poprzedniego planu?

 

Przegląd od planu do realizacja (Plan-to-Perform review)

W mojej karierze Dyrektora Finansowego, dzień, w którym przestawiliśmy się z porównań rzeczywistych versus budżetowych na rzeczywiste versus rzeczywiste (bieżący rok vs. ubiegły rok) z aktualizowaną na bieżąco podglądą, był dla mnie prawdziwym wyzwoleniem. Z dnia na dzień cała organizacja zaczęła omawiać rzeczywisty rozwój i podglądą opartą na najnowszych ustaleniach, zamiast wykorzystywać każdy raport do wyjaśniania, dlaczego założenia przyjęte w poprzednim procesie budżetowania stały się nieaktualne.

Mój przegląd od planu do realizacja (Plan-to-Perform review) ma na celu odwrócenie uwagi od obecnej rzeczywistości do podglądowanej przyszłości, ograniczenie porównań budżetowych do wiarygodności, tym samym przekładając cytat Alberta Einsteina o uczynieniu "wszystkiego tak prostym, jak to tylko możliwe, ale nie prostszym niż to" na praktyczną rzeczywistość. Obejmuje ona:

  • Zapewnienie, że kwestie podniesione w procesie podglądowania strategicznego są uwzględnione w raportowaniu i odpowiednio spriorytetyzowane
  • Zmianę przyzwyczajeń, wyeliminowanie nieistotnych już wskaźników i raportów, oraz stworzenie przestrzeni dla nowych rozwiązań
  • Dostosowanie procesu do rzeczywistych wydarzeń i przyszłości
  • Dostosowanie tempa do potrzeb biznesowych, a nie do kalendarza

Celem jest nie tylko wdrożenie strategii gotowej na przyszłość, ale także utrzymanie jej skuteczności w czasie rzeczywistym i w przyszłości. Porozmawiajmy o tym!

 

Organizacja Finansowa i Sparing GBS

Czy digitalizujesz swoje zasoby biurowe z taką samą intensywnością jak interfejs klienta? Czy znasz prawo Parkinsona, które mówi, że biurokracja nieuchronnie się rozrasta, niezależnie od rzeczywistego natężenia pracy? Kiedy myślisz o cyfrowej i mobilnej przyszłości pracy, widzisz problemy, czy możliwości?

Już od wczesnych lat pracy na stanowisku Dyrektora Finansowego, kiedy to musiałem zmagać się z restrukturyzacjami organizacyjnymi, zawsze krytycznie przyglądałem się działom administracyjnym i wykorzystywałem narzędzia analizy porównawczej do wprowadzania zmian. Dostrzegłem potencjał, jaki aktywny rozwój organizacyjny ma dla działów back office - i tak znalazłem się w Global Business Services (GBS). Sektor GBS przeszedł fascynującą ewolucję: to, co początkowo było tylko sposobem na obniżenie kosztów, stopniowo ewoluowało, przyjmując coraz większą odpowiedzialność za kompleksowe procesy biznesowe. Wraz z IT, GBS już teraz napędza działania związane z cyfryzacją administracji w firmach na całym świecie.
Automatyzacja, robotyka, sztuczna inteligencja, metaverse - jeśli połączymy perspektywę tego, jak praca będzie wyglądać w przyszłości z możliwościami cyfrowymi i mobilnymi, odniesiemy wrażenie, że jesteśmy dopiero u progu ewolucji, którą musimy kształtować w pozytywny sposób. Co za wspaniałe wyzwanie!

Jako partner sparingowy, odpowiem na szereg pojawiających się pytań strategicznych:

  • Co powinno być scentralizowane, a co zdecentralizowane?
  • Co powinno być wykonywane wewnętrznie, a co powinno być zlecane zewnętrznym partnerom?
  • Jaki wpływ ma obecna sytuacja? I co z kulturą organizacyjną?
  • Co należy wziąć pod uwagę w kontekście możliwości cyfrowych i lokalizacyjnych?
  • Co, jeśli linią przewodnią będzie prawdziwy zrównoważony rozwój we wszystkich trzech wymiarach? 
  • I, nie mniej ważne, co kultura i bezpieczeństwo psychologiczne mają wspólnego z przyszłością pracy?

Kształtowałem organizacje finansowe przez całe moje życie, na różnych szczeblach hierarchii, w różnych krajach i kulturach, na różnych poziomach dojrzałości przedsiębiorstwa, od stosunkowo małych, do globalnych organizacji i międzynarodowych korporacji świadczących usługi wspólne.

Przy każdym pojedynczym zadaniu, albo budując od zera, albo przekształcając to, co już było, byłem w stanie pozostawić po sobie coś lepszego niż to, co zastałem. Nie ma chyba rzeczy, której bym nie widział. Wykorzystaj moje doświadczenie i pasję do tworzenia lepszej przyszłości, abym poprowadził Cię i doradził jako Twój partner sparingowy w rozwoju Twojej organizacji.
Skontaktuj się ze mną lub umów się na bezpłatną rozmowę zapoznawczą.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i umów się
na bzpłatną rozmowę.